Dług publiczny


Czy dlug publiczny musi rosnac?

ZA Wiki